Home

GRÆDUCATION

Εκπαίδευση στα “Πράσινα Επαγγέλματα” στην Ελλάδα

Project

GRÆDUCATION – Έρευνα, Ανάπτυξη και Δοκιμή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των «Πράσινων Επαγγελμάτων» στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα GRÆDUCATION θα χρηματοδοτηθεί από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (Διάρκεια 06.2017 – 05.2020). Για το πρόγραμμα αυτό θα συνεργαστούν το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Kαινοτόμα Σχεδίαση Εργασίας και την Πρόληψη (FIAP e.V.), το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μύνστερ (ΗΒΖ), το Επιστημονικό Πάρκο του Γκελζενκίρχεν καθώς και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Αθήνα (DGIHK).

 

 

Η κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γερμανία

Η Ελλάδα και η Γερμανία αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, όσον αφορά την προώθηση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στις δύο αυτές χώρες, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση συχνά προτιμάται από τους νέους, διότι αυτή απολαμβάνει μεγαλύτερης εκτίμησης από την κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζομένους στις επιχειρήσεις. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οφείλει να εναρμονιστεί στις τάσεις καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Η κατάσταση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σήμερα

Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της μια τεράστια δυναμική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, για την παραγωγή ενέργειας ρίχνει το βάρος της στα ορυκτά καύσιμα. Θα μπορούσε να προκύψει μια ελκυστική αγορά, η οποία θα προσέλκυε σημαντικούς επενδυτές του κλάδου. Για το σκοπό αυτό, κρίνονται απαραίτητα τα υψηλής ποιότητας επαγγελματικά προσόντα.

Στόχοι

Η έμφαση στη διττή εκπαίδευση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει σε εντατικότερο διάλογο μεταξύ εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό από τους Έλληνες φορείς. Σε αυτό θέλει να συμβάλλει το Project. Δεδομένων των προκλήσεων, η μεταφορά γνώσης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες αυτές. Ταυτόχρονα, χρειάζεται και στις δύο χώρες να ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη και κάτω από ιστορικούς παράγοντες ανάπτυξη της κουλτούρας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εταίροι

Ι.Ε.Π.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
icon GROUP
Η Icon Group εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών με ολοκληρωμένες λύσεις.
Ο.Α.Ε.Δ.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
DGIHK
Προσαρμογή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις σύγχρονες ανάγκες, υποστήριξη των δοκιμών και μόνιμη εφαρμογή προγράμματος
WIPAGE
Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη και δοκιμή εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
HBZ
Ανάπτυξη και δοκιμή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
FIAP e.V.
Παροχή υπηρεσιών έρευνας, επιστημονική καθοδήγηση και συντονισμός της συνεργασίας, αξιολόγηση και μεταφορά

Ελληνογερμανική συνεργασία

Το πρόγραμμα GRÆDUCATION στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω μιας συνδημιουργικής προσέγγισης. Οι Γερμανοί και οι Έλληνες εταίροι καταθέτουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατάσταση στις χώρες τους και αναπτύσσουν από κοινού λύσεις που καθιστούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μεταβιβάσιμο. Έτσι, θα δημιουργηθούν νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης, καθώς και των επιχειρήσεων. Ο διάλογος μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων συνεργατών σημαίνει και για τις δύο πλευρές περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο για την πραγματοποίηση του προγράμματος.

Νέα

Η επιτυχημένη εκδήλωση Graeducation: „Joint Innovation for future competences“ δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την μελλοντική συνεργασία
Πώς πραγματοποιείται ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Ελλάδα; Τι σημαίνει ο όρος «συνδημιουργία» στη διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης; Πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι ελληνογερμανικές διαδικασίες καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες καινοτομίας ελληνογερμανικής συνεργασίας στον
Read more
Εκδήλωση GRÆDUCATION: „Joint Innovation for Future Competences“
Στις 7 και 8 Μαΐου διοργανώνεται, στο πλαίσιο του προγράμματος GRÆDUCATION, η πρώτη επίσημη εκδήλωση στη Γερμανία. Στο Γκελζενκίρχεν και στο Μίνστερ θα παρουσιαστούν, από τους Έλληνες και τους Γερμανούς εταίρους, οι πρώτες εμπειρίες και οι προοπτικές της συνεργασίας στον
Read more
Συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις
Εκτός από τη συνεργασία με τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, σημαντικό πυλώνα του έργου GRÆDUCATION αποτελεί, επίσης, η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Μόνο μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμοστεί, όπως απαιτείται, η διαχείριση της
Read more
Επαγγελματικός προσανατολισμός για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Στις 20 Φεβρουαρίου 2018, συμφωνήθηκε, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, η πραγματοποίηση ενός εργαστηρίου για τον Μάρτιο του ίδιου έτους, με σκοπό να σχεδιαστεί ένα εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Το ΙΕΠ συμβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα όπως η
Read more

Privacy Notice

This is the privacy notice of the Research Institute for Innovative Job Design FIAP e.V., in this case specifically referring to the collaborative research project Græducation. In this document, “we”, “our”, or “us” refer to the FIAP e.V. It has been updated based on the EU Data Protection Directive (95/46/EC), implemented as the General Data Protection Regulation, or the GDPR, which comes into force from May 25, 2018.

Adress:

Munscheidstr. 14, 45886 Gelsenkirchen, Germany

The FIAP e.V. is represented by Dr. Rüdiger Klatt.

Introduction

 1. This is a notice to inform you of our policy about all information that we record about you. It sets out the conditions under which we may process any information that we collect from you, or that you provide to us. It covers information that could identify you (“personal information”) and information that could not. In the context of the law and this notice, “process” means collect, store, transfer, use or otherwise act on information.
 2. We regret that if there are one or more points below with which you are not happy, your only recourse is to leave our website immediately.
 3. We take seriously the protection of your privacy and confidentiality. We understand that all visitors to our website are entitled to know that their personal data will not be used for any purpose unintended by them, and will not accidentally fall into the hands of a third party.
 4. We undertake to preserve the confidentiality of all information you provide to us, and hope that you reciprocate.
 5. Our policy complies with German law accordingly implemented, including that required by the EU General Data Protection Regulation (GDPR).
 6. The law requires us to tell you about your rights and our obligations to you in regards to the processing and control of your personal data. We do this now, by requesting that you read the information provided at https://gdpr-info.eu.
 7. Except as set out below, we do not share, or sell, or disclose to a third party, any information collected through our website.

The bases on which we process information about you

The law requires us to determine under which of six defined bases we process different categories of your personal information, and to notify you of the basis for each category.

If a basis on which we process your personal information is no longer relevant then we shall immediately stop processing your data.

If the basis changes then if required by law we shall notify you of the change and of any new basis under which we have determined that we can continue to process your information.

We shall continue to process this information until the contract between us ends or is terminated by either party under the terms of the contract.

1. Information we process with your consent

Through certain actions, such as when you browse our website or contact us to provide you more information about our project or our institute and partners, you provide your consent to us to process information that may be personal information.

Wherever possible, we aim to obtain your explicit consent to process this information, for example, by asking you to agree to our use of cookies.

Sometimes you might give your consent implicitly, such as when you send us a message by e-mail to which you would reasonably expect us to reply.

Except where you have consented to our use of your information for a specific purpose, we do not use your information in any way that would identify you personally. We may aggregate it in a general way and use it to provide class information, for example to monitor the performance of a particular page on our website.

If you have given us explicit permission to do so, we may from time to time pass your name and contact information to selected associates whom we consider may provide services or products you would find useful.

We continue to process your information on this basis until you withdraw your consent or it can be reasonably assumed that your consent no longer exists.

You may withdraw your consent at any time by instructing us office@fiap-ev.de. However, if you do so, you may not be able to use our website or our services further.

2. Information we process for the purposes of legitimate interests

We may process information on the basis there is a legitimate interest, either to you or to us, of doing so.

Where we process your information on this basis, we do after having given careful consideration to:

 • whether the same objective could be achieved through other means
 • whether processing (or not processing) might cause you harm
 • whether you would expect us to process your data, and whether you would, in the round, consider it reasonable to do so

For example, we may process your data on this basis for the purposes of:

 • record-keeping for the proper and necessary administration of our project Græducation.
 • responding to unsolicited communication from you to which we believe you would expect a response
 • protecting and asserting the legal rights of any party
 • insuring against or obtaining professional advice that is required to manage this project’s risk
 • protecting your interests where we believe we have a duty to do so

3. Information we process because we have a legal obligation

We are subject to the law like everyone else. Sometimes, we must process your information in order to comply with a statutory obligation.

For example, we may be required to give information to legal authorities if they so request or if they have the proper authorisation such as a search warrant or court order.

This may include your personal information.

Specific uses of information you provide to us

4. Information provided on the understanding that it will be shared with a third party

Our website allows you to post information with a view to that information being read, copied, downloaded, or used by other people.

Examples include:

4.1.       posting a message our forum

4.2.       tagging an image

4.3.       clicking on an icon next to another visitor’s message to convey your agreement, disagreement or thanks

In posting personal information, it is up to you to satisfy yourself about the privacy level of every person who might use it.

We do not specifically use this information except to allow it to be displayed or shared.

We do store it, and we reserve a right to use it in the future in any way we decide.

Once your information enters the public domain, we have no control over what any individual third party may do with it. We accept no responsibility for their actions at any time.

Provided your request is reasonable and there is no legal basis for us to retain it, then at our discretion we may agree to your request to delete personal information that you have posted. You can make a request by contacting us at office@fiap-ev.org.

5. Complaints regarding content on our website

If you complain about any of the content on our website, we shall investigate your complaint.

If we feel it is justified or if we believe the law requires us to do so, we shall remove the content while we investigate.

Free speech is a fundamental right, so we have to make a judgment as to whose right will be obstructed: yours, or that of the person who posted the content that offends you.

If we think your complaint is vexatious or without any basis, we shall not correspond with you about it.

6. Sending a message to our support team

When you contact us, whether by telephone, through our website or by e-mail, we collect the data you have given to us in order to reply with the information you need.

We record your request and our reply in order to increase our efficiency.

We keep personally identifiable information associated with your message, such as your name and email address so as to be able to track our communications with you to provide a high quality service.

7. Complaining

When we receive a complaint, we record all the information you have given to us.

We use that information to resolve your complaint.

If your complaint reasonably requires us to contact some other person, we may decide to give to that other person some of the information contained in your complaint. We do this as infrequently as possible, but it is a matter for our sole discretion as to whether we do give information, and if we do, what that information is.

We may also compile statistics showing information obtained from this source to assess the level of service we provide, but not in a way that could identify you or any other person.

8. Affiliate and business partner information

This is information given to us by you in your capacity as an affiliate of us or as a business partner.

It allows us to recognise visitors that you have referred to us, and to credit to you commission due for such referrals. It also includes information that allows us to transfer commission to you.

The information is not used for any other purpose.

We undertake to preserve the confidentiality of the information and of the terms of our relationship.

We expect any affiliate or partner to agree to reciprocate this policy.

Use of information we collect through automated systems when you visit our website

9. Cookies

Cookies are small text files that are placed on your computer’s hard drive by your web browser when you visit any website. They allow information gathered on one web page to be stored until it is needed for use on another, allowing a website to provide you with a personalised experience and the website owner with statistics about how you use the website so that it can be improved.

Some cookies may last for a defined period of time, such as one day or until you close your browser. Others last indefinitely.

Your web browser should allow you to delete any you choose. It also should allow you to prevent or limit their use.

Our website uses cookies. They are placed by software that operates on our servers, and by software operated by third parties whose services we use.

When you first visit our website, we ask you whether you wish us to use cookies. If you choose not to accept them, we shall not use them for your visit except to record that you have not consented to their use for any other purpose.

If you choose not to use cookies or you prevent their use through your browser settings, you will not be able to use all the functionality of our website.

We use cookies in the following ways:

9.1.       to track how you use our website

9.2.       to record whether you have seen specific messages we display on our website

9.3.       to keep you signed in our site

9.4.       to record your answers to surveys and questionnaires on our site while you complete them

9.5.       to record the conversation thread during a live chat with our support team

[We provide more information about the cookies we use in our cookie policy].

10. Personal identifiers from your browsing activity

Requests by your web browser to our servers for web pages and other content on our website are recorded.

We record information such as your geographical location, your Internet service provider and your IP address. We also record information about the software you are using to browse our website, such as the type of computer or device and the screen resolution.

We use this information in aggregate to assess the popularity of the webpages on our website and how we perform in providing content to you.

If combined with other information we know about you from previous visits, the data possibly could be used to identify you personally, even if you are not signed in to our website.

Disclosure and sharing of your information

11. Information we obtain from third parties

Although we do not disclose your personal information to any third party (except as set out in this notice), we sometimes receive data that is indirectly made up from your personal information from third parties whose services we use.

No such information is personally identifiable to you.

12. Third party advertising on our website

Third parties may advertise on our website. In doing so, those parties, their agents or other companies working for them may use technology that automatically collects information about you when their advertisement is displayed on our website.

They may also use other technology such as cookies or JavaScript to personalise the content of, and to measure the performance of their adverts.

We do not have control over these technologies or the data that these parties obtain. Accordingly, this privacy notice does not cover the information practices of these third parties.

13. Data may be processed outside the European Union

Our website is hosted in Bulgaria.

We may also use outsourced services in countries outside the European Union from time to time in other aspects of our business.

Accordingly, data obtained within Germany or any other country could be processed outside the European Union.

For example, some of the software our website uses may have been developed in the United States of America or in Australia.

We use the following safeguards with respect to data transferred outside the European Union:

13.1.     the processor is within the same corporate group as our business or organisation and abides by the same binding corporate rules regarding data processing

13.2.     the data protection clauses in our contracts with data processors include transfer clauses written by or approved by a supervisory authority in the European Union [, specifically that in the country of Germany]

13.3.     we comply with a code of conduct approved by a supervisory authority in the European Union [, specifically that in the country of Germany]

13.4.     we are certified under an approved certification mechanism as provided for in the GDPR

13.5.     both our organisation and the processor are public authorities between whom there is either a legally binding agreement or administrative arrangements approved by a supervisory authority in the European Union relating to protection of your information

Access to your own information

14. Access to your personal information

14.1.     At any time, you may review or update personally identifiable information that we hold about you, by signing in to your account on our website.

14.2.     To obtain a copy of any information that is not provided on our website you may send us a request at office@fiap-ev.org.

14.3.     After receiving the request, we will tell you when we expect to provide you with the information, and whether we require any fee for providing it to you.

15. Removal of your information

If you wish us to remove personally identifiable information from our website, you may contact us at office@fiap-ev.org.

This may limit the service we can provide to you.

16. Verification of your information

When we receive any request to access, edit or delete personal identifiable information we shall first take reasonable steps to verify your identity before granting you access or otherwise taking any action. This is important to safeguard your information.

Other matters

17. Security measures

We use Secure Sockets Layer (SSL) software to encrypt the information you enter on our Site in order to protect its security during transmission to and from our Site. When storing information, we protect its security by encryption and pseudonymization of critical data. When we process credit card information and payments, the credit card is subject to tokenization and strong security measures.

We maintain physical, electronic and procedural safeguards in connection with the collection, storage and disclosure of personally identifiable customer information. Our security procedures require us in some cases to request proof of identity before disclosing personal information to you.

To protect against unauthorised access to your account and information, we implement session management, login expiration mechanisms and the option of using 2-factor authentication for User Area access. As an additional safety measure, be sure to sign off when you finish using your account and your computer.

Although we take all these measures to maintain the safety and security of your personal information, please note that no transmission over the Internet can ever be guaranteed to be secure. Consequently, please note that we cannot fully guarantee the security of any personal information that you transfer over the Internet to us.

18. How you can complain

18.1.     If you are not happy with our privacy policy or if have any complaint then you should tell us by email. Our address is office@fiap-ev.org.

18.2.     If a dispute is not settled then we hope you will agree to attempt to resolve it by engaging in good faith with us in a process of mediation or arbitration.

19. Retention period for personal data

Except as otherwise mentioned in this privacy notice, we keep your personal information only for as long as required by us:

19.1.     to provide you with the services you have requested;

19.2.     to comply with other law, including for the period demanded by our tax authorities;

19.3.     to support a claim or defence in court.

20. Compliance with the law

Our privacy policy has been compiled so as to comply with the law of every country or legal jurisdiction in which we aim to do business. If you think it fails to satisfy the law of your jurisdiction, we should like to hear from you.

However, ultimately it is your choice as to whether you wish to use our website.

21. Review of this privacy policy

We may update this privacy notice from time to time as necessary. The terms that apply to you are those posted here on our website on the day you use our website. We advise you to print a copy for your records.

If you have any question regarding our privacy policy, please contact us.

22. Google Fonts

We make use of the services of “Google Fonts” of the provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy policy guidelines can be retrieved under https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

23. Google ReCaptcha

We make use of the function of recognising Bots in case that online-forms need to be filled in (“ReCaptcha”). This service’s provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacy policy guidelines can be retrieved under https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.