Αρχική

GRÆDUCATION

Εκπαίδευση στα «Πράσινα Επαγγέλματα» στην Ελλάδα

Project

GRÆDUCATION – Έρευνα, Ανάπτυξη και Δοκιμή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των «Πράσινων Επαγγελμάτων» στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα GRÆDUCATION θα χρηματοδοτηθεί από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (Διάρκεια 06.2017 – 05.2020). Για το πρόγραμμα αυτό θα συνεργαστούν το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Kαινοτόμα Σχεδίαση Εργασίας και την Πρόληψη (FIAP e.V.), το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μύνστερ (ΗΒΖ), το Επιστημονικό Πάρκο του Γκελζενκίρχεν καθώς και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Αθήνα (DGIHK).    

Η κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γερμανία

Η Ελλάδα και η Γερμανία αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, όσον αφορά την προώθηση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στις δύο αυτές χώρες, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση συχνά προτιμάται από τους νέους, διότι αυτή απολαμβάνει μεγαλύτερης εκτίμησης από την κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζομένους στις επιχειρήσεις. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οφείλει να εναρμονιστεί στις τάσεις καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Η κατάσταση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σήμερα

Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της μια τεράστια δυναμική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, για την παραγωγή ενέργειας ρίχνει το βάρος της στα ορυκτά καύσιμα. Θα μπορούσε να προκύψει μια ελκυστική αγορά, η οποία θα προσέλκυε σημαντικούς επενδυτές του κλάδου. Για το σκοπό αυτό, κρίνονται απαραίτητα τα υψηλής ποιότητας επαγγελματικά προσόντα.

Στόχοι

Η έμφαση στη διττή εκπαίδευση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει σε εντατικότερο διάλογο μεταξύ εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό από τους Έλληνες φορείς. Σε αυτό θέλει να συμβάλλει το Project. Δεδομένων των προκλήσεων, η μεταφορά γνώσης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες αυτές. Ταυτόχρονα, χρειάζεται και στις δύο χώρες να ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη και κάτω από ιστορικούς παράγοντες ανάπτυξη της κουλτούρας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εταίροι

Ι.Ε.Π.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
icon GROUP
Η Icon Group εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών με ολοκληρωμένες λύσεις.
Ο.Α.Ε.Δ.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
DGIHK
Προσαρμογή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις σύγχρονες ανάγκες, υποστήριξη των δοκιμών και μόνιμη εφαρμογή προγράμματος
WIPAGE
Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη και δοκιμή εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
HBZ
Ανάπτυξη και δοκιμή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
FIAP e.V.
Παροχή υπηρεσιών έρευνας, επιστημονική καθοδήγηση και συντονισμός της συνεργασίας, αξιολόγηση και μεταφορά

Ελληνογερμανική συνεργασία

Το πρόγραμμα GRÆDUCATION στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω μιας συνδημιουργικής προσέγγισης. Οι Γερμανοί και οι Έλληνες εταίροι καταθέτουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατάσταση στις χώρες τους και αναπτύσσουν από κοινού λύσεις που καθιστούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μεταβιβάσιμο. Έτσι, θα δημιουργηθούν νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης, καθώς και των επιχειρήσεων. Ο διάλογος μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων συνεργατών σημαίνει και για τις δύο πλευρές περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο για την πραγματοποίηση του προγράμματος.

Νέα

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα – Το έργο GRÆDUCATION θα βρεθεί σε ελληνικές κατασκηνώσεις
Αθήνα/Θεσσαλονίκη 26 και 28 Ιουνίου 2018 Στις 26 και 28 Ιουνίου, οι συνεργάτες του έργου GRÆDUCATIONθα ξεκινήσουν μία σειρά εκδηλώσεων με σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια με τίτλο «Πράσινες Δεξιότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση»,
Read more
Η επιτυχημένη εκδήλωση Graeducation: „Joint Innovation for future competences“ δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την μελλοντική συνεργασία
Πώς πραγματοποιείται ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Ελλάδα; Τι σημαίνει ο όρος «συνδημιουργία» στη διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης; Πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι ελληνογερμανικές διαδικασίες καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες καινοτομίας ελληνογερμανικής συνεργασίας στον
Read more
Εκδήλωση GRÆDUCATION: „Joint Innovation for Future Competences“
Στις 7 και 8 Μαΐου διοργανώνεται, στο πλαίσιο του προγράμματος GRÆDUCATION, η πρώτη επίσημη εκδήλωση στη Γερμανία. Στο Γκελζενκίρχεν και στο Μίνστερ θα παρουσιαστούν, από τους Έλληνες και τους Γερμανούς εταίρους, οι πρώτες εμπειρίες και οι προοπτικές της συνεργασίας στον
Read more
Συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις
Εκτός από τη συνεργασία με τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, σημαντικό πυλώνα του έργου GRÆDUCATION αποτελεί, επίσης, η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Μόνο μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμοστεί, όπως απαιτείται, η διαχείριση της
Read more