Αρχική

GRÆDUCATION

Εκπαίδευση στα “Πράσινα Επαγγέλματα” στην Ελλάδα

Project

GRÆDUCATION – Έρευνα, Ανάπτυξη και Δοκιμή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των «Πράσινων Επαγγελμάτων» στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα GRÆDUCATION θα χρηματοδοτηθεί από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (Διάρκεια 06.2017 – 05.2020). Για το πρόγραμμα αυτό θα συνεργαστούν το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Kαινοτόμα Σχεδίαση Εργασίας και την Πρόληψη (FIAP e.V.), το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μύνστερ (ΗΒΖ), το Επιστημονικό Πάρκο του Γκελζενκίρχεν καθώς και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Αθήνα (DGIHK).    

Η κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γερμανία

Η Ελλάδα και η Γερμανία αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, όσον αφορά την προώθηση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στις δύο αυτές χώρες, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση συχνά προτιμάται από τους νέους, διότι αυτή απολαμβάνει μεγαλύτερης εκτίμησης από την κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζομένους στις επιχειρήσεις. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οφείλει να εναρμονιστεί στις τάσεις καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Η κατάσταση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σήμερα

Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της μια τεράστια δυναμική στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, για την παραγωγή ενέργειας ρίχνει το βάρος της στα ορυκτά καύσιμα. Θα μπορούσε να προκύψει μια ελκυστική αγορά, η οποία θα προσέλκυε σημαντικούς επενδυτές του κλάδου. Για το σκοπό αυτό, κρίνονται απαραίτητα τα υψηλής ποιότητας επαγγελματικά προσόντα.

Στόχοι

Η έμφαση στη διττή εκπαίδευση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει σε εντατικότερο διάλογο μεταξύ εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό από τους Έλληνες φορείς. Σε αυτό θέλει να συμβάλλει το Project. Δεδομένων των προκλήσεων, η μεταφορά γνώσης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες αυτές. Ταυτόχρονα, χρειάζεται και στις δύο χώρες να ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη και κάτω από ιστορικούς παράγοντες ανάπτυξη της κουλτούρας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εταίροι

ICON Group
Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση οικοδομών
Ι.Ε.Π.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ο.Α.Ε.Δ.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
DGIHK
Προσαρμογή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις σύγχρονες ανάγκες, υποστήριξη των δοκιμών και μόνιμη εφαρμογή προγράμματος
WIPAGE
Παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη και δοκιμή εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού
HBZ
Ανάπτυξη και δοκιμή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
FIAP e.V.
Παροχή υπηρεσιών έρευνας, επιστημονική καθοδήγηση και συντονισμός της συνεργασίας, αξιολόγηση και μεταφορά

Ελληνογερμανική συνεργασία

Το πρόγραμμα GRÆDUCATION στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω μιας συνδημιουργικής προσέγγισης. Οι Γερμανοί και οι Έλληνες εταίροι καταθέτουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατάσταση στις χώρες τους και αναπτύσσουν από κοινού λύσεις που καθιστούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μεταβιβάσιμο. Έτσι, θα δημιουργηθούν νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης, καθώς και των επιχειρήσεων. Ο διάλογος μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων συνεργατών σημαίνει και για τις δύο πλευρές περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο για την πραγματοποίηση του προγράμματος.

Νέα

Οι πράσινες δεξιότητες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην κλιματική αλλαγή! Ένα νέο προϊόν με εκπαιδευτικό υλικό για τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι τώρα διαθέσιμο.
Πώς παράγετε ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια; Πώς λειτουργεί η αιολική ενέργεια; Ένα νέο προϊόν, που αναπτύχθηκε από το
Read more