19.07.2018: Επίσκεψη του Γερμανού Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού Παιδείας και Έρευνας, κυρίου Thomas Rachel, στην εταιρεία ICON GROUP στην Αθήνα

19.07.2018: Επίσκεψη του Γερμανού Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού Παιδείας και Έρευνας, κυρίου Thomas Rachel, στην εταιρεία ICON GROUP στην Αθήνα

Με αφορμή τις ελληνογερμανικές, κυβερνητικές συνομιλίες για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, κύριος Thomas Rachel, μαζί με μία κυβερνητική αντιπροσωπεία, ενημερώθηκαν εκτενώς για το πρόγραμμα συνεργασίας GRÆDUCATION, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και το οποίο εδώ και ένα χρόνο υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας όσον αφορά τα επαγγέλματα πράσινης τεχνολογίας. Ο κύριος Rachel φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τις ποικίλες δραστηριότητες του έργου, όπως την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, τη συνεργασία με τον ελληνικό Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τη συνεργασία με το ελληνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ιδιαίτερα χαιρετήθηκε η συνεργασία του έργου GRÆDUCATION με την ελληνική εταιρεία ICON GROUP – η οποία φιλοξένησε στο χώρο της την επίσκεψη – για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και μετεκπαίδευση των ειδικών σε βιώσιμα επαγγέλματα, η οποία και υποστηρίχθηκε από τον Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία ICON GROUP, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου GRÆDUCATION, αναπτύσσει και δοκιμάζει καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Μελλοντικά, το έργο GRÆDUCATION μαζί με την εταιρεία ICON GROUP, θα αναπτύξει δίκτυα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης για την προώθηση της βιώσιμης κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Ο κύριος Ράχελ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κύριο Απόστολο Λακασά για την εφημερίδα “Η Καθημερινή”, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης, των φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου, όσον αφορά την εκπαίδευση και τις προοπτικές που αυτή οφείλει να φέρει μαζί της.