Το περιοδικό Transition 1-2019 διαθέσιμο στα ελληνικά και στα γερμανικά

Το περιοδικό Transition 1-2019 διαθέσιμο στα ελληνικά και στα γερμανικά

Οι εταίροι του έργου GRÆDUCATION αποδείχθηκαν αρκετά εργατικοί και όσον αφορά τη σύνταξη κειμένων. Αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη δημοσίευση του δίγλωσσου περιοδικού Transition 1-2019 με τίτλο “Διαχείριση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας για μια ευρωπαϊκή κουλτούρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βασιζόμενη στην κοινότητα”. Ιδιαίτερα σημαντική για το έργο είναι η ενεργός συμμετοχή του Γερμανού Υφυπουργού Παιδείας και Έρευνας, κ. Τόμας Ράχελ (MdB), αλλά και η υποστήριξη της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Οι Έλληνες (Ο.Α.Ε.Δ., Ελλην. Εμπορ. και Βιομ. Επιμελ. Αθηνών, ICON Group, Άνεμος Ανανέωσης) και οι Γερμανοί (HBZ, WIPAGE, FIAP) εταίροι του έργου συνεργασίας GRÆDUCATION θέλουν, μέσω του περιοδικού, να σας δώσουν μια εικόνα, όσον αφορά το “πρασίνισμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα” και να σας παρουσιάσουν την μέχρι σήμερα εργασία τους.