Το αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά - Προοπτικές για το 2019

Το αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά - Προοπτικές για το 2019

Στο πλαίσιο ενός συναρπαστικού εργαστηρίου, στις 15.11.2018, σχεδιάστηκε η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του έργου GRÆDUCATION και του ΟΑΕΔ για το 2019. Το εμπλουτισμένο με «πράσινα» στοιχεία εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών», το οποίο σχεδιάστηκε από τους εταίρους του έργου GRÆDUCATION, έχει ήδη ξεκινήσει σε όλες τις σχολές του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν λάβει θέση μαθητείας σε επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα με το έργο έχουν λάβει αρκετούς εκπαιδευόμενους. Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ έχει επιλέξει 3 πιλοτικές σχολές, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί, από την ομάδα του έργου σε συνεργασία με τους εταίρους από τον ΟΑΕΔ, η αξιολόγηση του πρώτου έτους της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού οποιεσδήποτε προκλήσεις πιθανόν παρουσιαστούν. Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζονται για το 2019 διαδραστικά εργαστήρια με τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές στις εταιρείες. Είναι, επίσης, σημαντικό να συμμετέχουν και οι εκπαιδευόμενοι στην διαδικασία της αξιολόγησης.

Μία ακόμη δραστηριότητα για το 2019 είναι η πραγματοποίηση της εκδήλωσης „Girls Day“, η οποία θα συνδυαστεί με ένα συνέδριο, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου GRÆDUCATION να καταφέρει να ευαισθητοποιήσει, κυρίως τα κορίτσια, για τις πράσινες δεξιότητες και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για τον Νοέμβριο έχει προγραμματιστεί για τους εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ μία ειδική εβδομάδα, με σκοπό να προσφερθούν περαιτέρω εξειδικευμένες, αλλά και διεπιστημονικές ενότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τον οργανισμό να αναπτύξουν μια σύγχρονη κουλτούρα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η εταίροι του έργου προσβλέπουν σε μία ακόμη συναρπαστική χρονιά συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ.