Το έργο GreenTecLab ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου

Το έργο GreenTecLab ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου

Γκελζενκίρχεν, Νοέμβριος 2020

Το νέο έργο του ερευνητικού ινστιτούτου FIAP με διακριτικό τίτλο «GreenTecLab» πρόκειται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2020. Στην Ανδαλουσία, την Αττική, την Κρήτη και την Μπρατισλάβα, κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθούν δομές για την υποστήριξη πράσινων επιχειρήσεων και καινοτόμων έργων. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν Coworking Spaces, στις περιοχές αυτές, έχοντας ως βάση το μοντέλο του NewWorkLab στο Γκελζενκίρχεν. Η εντατική ανταλλαγή εμπειριών με βιώσιμες επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες από τη Γερμανία, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των περιφερειών, αποτελούν σημαντικό επίκεντρο του έργου. Μέσω των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Σλοβακία, το FIAP κατάφερε να δημιουργήσει ένα ανθεκτικό δίκτυο συνεργασίας στις περιοχές αυτές, μέσω του οποίου θα υποστηριχθεί το έργο. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας. Η ομάδα του FIAP είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για το νέο αυτό έργο και ελπίζει να συμβάλει στην πράσινη ανάκαμψη των συγκεκριμένων περιοχών.