"Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών" - Το νέο επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ.

"Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών" - Το νέο επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ.

Η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Το κοινό έργο GRÆDUCATION, σε συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους, αναζητεί τρόπους ανάπτυξης, δοκιμής και εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων διττού χαρακτήρα, καθώς και επαγγελματικών μετεκπαιδεύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λεγόμενες «πράσινες τεχνολογίες» στον τομέα της παραγωγής ενέργειας.

Μία πρώτη μεγάλη επιτυχία είναι η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών» συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων ενοτήτων», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους. «Πράσινες ενότητες» είναι για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά, οι αντλίες θερμότητας και η αιολική ενέργεια.

Η πιλοτική φάση εκπαίδευσης βρίσκεται σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2018 και προσφέρεται σε 17 ΕΠΑ.Σ. στην Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν αυτήν την ειδικότητα – συμμετέχει, λοιπόν, το 100% των σχολών αυτών. Η δεύτερη πιλοτική εκπαιδευτική φάση ξεκίνησε το 2019. Συνολικά 372 μαθητευόμενοι αναμένεται να ολοκληρώσουν τη διετή εκπαίδευση, ενώ συμμετέχουν 150 ελληνικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί σε 3 πιλοτικές σχολές σε συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους. Οι πρώτες τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι. Οι εταίροι του έργου GRÆDUCATION θα ήθελαν να ευχηθούν καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία στους αποφοίτους.

ΠερίοδοςΣυμμετέχουσες
ΕΠΑ.Σ.
Συμμετέχουσες
επιχειρήσεις
Συμμετέχοντες
Πρώτη φάσηΣεπτ. 2018-202017 (100%)90199
Δεύτερη φάσηΣεπτ. 201-202117 (100%)60 (επιπλέον)173
Σύνολο17150372

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2020