Τα έργα GRÆDUCATION και YOUTH IMPACT επισκέπτες στο Designathon στη Bratislava

Τα έργα GRÆDUCATION και YOUTH IMPACT επισκέπτες στο Designathon στη Bratislava

Τα έργα GRÆDUCATION και YOUTH IMPACT του ερευνητικού ινστιτούτου FIAP, ύστερα από πρόσκληση του εταίρου Pedal Consulting, συμμετείχαν ως επισκέπτες στο „Inclusive Hackathon“, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου HubIT στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», με σκοπό τη συνδημιουργική και διεπιστημονική ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την ένταξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Στην Μπρατισλάβα, από τις 25 ως τις 27 Νοεμβρίου, συνεργάστηκαν σε διάφορα θέματα 50 συμμετέχοντες από 11 χώρες, σχηματίζοντας 7 ομάδες. Τα έργα GRÆDUCATION και YOUTH IMPACT προσκλήθηκαν ως εμπειρογνώμονες στο θέμα „Καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση – ψηφιακή μάθηση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες». Σε συνεργασία με 3 ειδικούς του τομέα της πληροφορικής, αναπτύχθηκε μία ψηφιακή λύση για τη δυνητική ανάλυση και τη δημιουργία μεμονωμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων, καθώς και για την αντιστοίχιση με την τοπική αγορά εργασίας, των οποίων η ανάπτυξη συνεχίζεται πλέον από ειδικούς της πληροφορικής στη Σλοβακία.

Από τη σκοπιά του ερευνητικού ινστιτούτου FIAP, η διεπιστημονική και εντατική συνεργασία μεταξύ των ανθρωπιστικών και φυσικών επιστημόνων, των επαγγελματιών και των ειδικών πληροφορικής, αποτέλεσε μία επιτυχημένη εφαρμογή της ιδέας της συνδημιουργίας σε όλους τους τομείς μίας κοινωνίας. Σε όλες τις ομάδες υπήρξαν καινοτόμες λύσεις σε σχέση με τα προβλήματα ένταξης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες βελτιώνουν την πραγματικότητα της αντίστοιχης ομάδας στόχου.

Η συνεργασία με το έργο HubIT θα συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση.