Συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις

Συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις

Εκτός από τη συνεργασία με τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, σημαντικό πυλώνα του έργου GRÆDUCATION αποτελεί, επίσης, η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Μόνο μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμοστεί, όπως απαιτείται, η διαχείριση της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων προσφορών εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στον όμιλο εταιρειών ICON, το έργο GRÆDUCATION έχει βρει έναν ενεργό και δημιουργικό εταίρο, όσον αφορά την εφαρμογή νέων ιδεών. Ο όμιλος υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες του έργου, ενώ σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ, υλοποιεί πιλοτικές εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη νέων προσόντων στον τομέα της βιώσιμης τεχνολογίας ψύξης και κλιματισμού.

 

Επισκεφθείτε, επίσης, τη σελίδα μας στο facebook!