Στρογγυλό τραπέζι με καθηγητές EPAS

Στρογγυλό τραπέζι με καθηγητές EPAS

17.03.2021

Εικονικό στρογγυλό τραπέζι με καθηγητές από σχολεία της EPAS

Από το φθινόπωρο του 2018, η πράσινη κατάρτιση για την απόκτηση προσόντων ειδικού για σταθερές δραστηριότητες (ηλεκτρολόγος), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου GRÆDUCATION, λειτουργεί στα σχολεία EPAS σε όλη την Ελλάδα. Την περασμένη εβδομάδα, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν αυτή την εκπαίδευση είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις διδακτικές τους εμπειρίες με την ομάδα έργου και μεταξύ τους. Φυσικά, το επίκεντρο ήταν επίσης το πώς η πανδημία επηρέασε τη διδακτική πρακτική πέρυσι. Στην Ελλάδα, επίσης, οι επαγγελματικές σχολές με τα εργαστήριά τους παρέμειναν κλειστές κατά το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους, ενώ στις επιχειρήσεις η κατάρτιση σταμάτησε. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αντέδρασαν πολύ δημιουργικά στις ξαφνικές απαιτήσεις της ψηφιοποίησης για τη διδασκαλία και το χρησιμοποιούμενο διδακτικό υλικό, αλλάζοντας το περιεχόμενο και θέτοντας άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν πιο εντατικά από ό,τι προηγουμένως με το θέμα των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου για τα θέματα της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας. Ωστόσο, όλοι συμφώνησαν ότι τα πρακτικά μαθήματα, ιδίως όσον αφορά τις νέες τεχνικές πράσινες δεξιότητες, δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν σωστά λόγω των περιστάσεων που σχετίζονται με τη πανδημία. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα έργου εξεπλάγη πολύ θετικά από τη θετική δέσμευση και τη δημιουργικότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν πράσινα προγράμματα με τους μαθητές παρά ταύτα. Για παράδειγμα, στα μαθήματα δημιουργήθηκαν ανελκυστήρες και οχήματα που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, το θέμα της βιομάζας έπαιξε σημαντικό ρόλο και είναι επίσης εντυπωσιακό το πόσο εντατικά τα σχολεία EPA.S συνεργάζονται ήδη με βιώσιμες εταιρείες.

Το εργαστήριο αποτέλεσε μέρος μιας σειράς δραστηριοτήτων αξιολόγησης που αναμένεται να οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της συνεργασίας και στην τοποθέτηση του θέματος των πράσινων δεξιοτήτων ακόμη πιο κεντρικά στα ελληνικά προγράμματα σπουδών.