Πρώτη υβριδική στρογγυλή τράπεζα της ελληνογερμανικής συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση

Πρώτη υβριδική στρογγυλή τράπεζα της ελληνογερμανικής συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση

Οι περιορισμοί που επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού δυσχεραίνουν και τη διεθνή συνεργασία για την επαγγελματική κατάρτιση. Όσον αφορά την ελληνογερμανική συνεργασία σε σχέση με το έργο GRÆDUCATION, όλοι οι εταίροι κινητοποιήθηκαν γρήγορα και στράφηκαν σε διαδικτυακές εφαρμογές. Όλοι συμφωνούν, ότι οι δια ζώσης συναντήσεις και οι εκδηλώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, ωστόσο με τη βοήθεια του διαδικτύου μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία όσον καιρό διαρκεί η πανδημία. Για τη στρογγυλή τράπεζα (round table) της ελληνογερμανικής συνεργασίας, η οποία διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο από τη Γερμανική Πρεσβεία και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, δοκιμάστηκε μία υβριδική μορφή, η οποία επέτρεψε τη φυσική παρουσία μερικών συμμετεχόντων, ενώ οι υπόλοιποι θα έπρεπε να συμμετάσχουν με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων. Η μορφή αυτή αποδείχθηκε αρκετά επιτυχημένη. Από την μία πλευρά η δυνατότητα ψηφιακής συμμετοχής συγκέντρωσε περισσότερους συμμετέχοντες, από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία έδωσαν στη συνάντηση περισσότερη ζωντάνια, σε σύγκριση με ένα καθαρά ψηφιακό γεγονός.

Στις 15 Ιουλίου συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι της Γερμανικής Πρεσβείας, Imke Kuhn και Doris Tippmann, η Σαρίνα Τίλε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Rüdiger Klatt και η Silke Steinberg εκπρόσωποι της ομάδας του έργου GRÆDUCATION στις εγκαταστάσεις του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ακόμη 20 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη συνάντηση με ψηφιακό τρόπο. Πραγματοποιήθηκε αναφορά των δραστηριοτήτων των Ελλήνων και των Γερμανών εταίρων. Σε σημαντικό σημείο της συζήτησης αναδείχθηκε η ανακοίνωση και επεξήγηση των μεταρρυθμίσεων που σχεδίασε το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για το εγχώριο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, από τον κ. Γεώργιο Βούτσινο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης. Η κ. Αθανασία Θεοδωρίδου, από τον Ο.Α.Ε.Δ., ανέφερε σχετικά με τα σχέδια για την Επαγγελματική Σχολή για το Κλίμα, που ο Ο.Α.Ε.Δ. σχεδιάζει σε συνεργασία με το έργο GRÆDUCATION, γεγονός που πρόκειται για ορόσημο τόσο για την ελληνογερμανική συνεργασία όσο και για την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι κυρίες Inga Hennicke (γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας) και Eva Zimmermann (DLR) αναφέρθηκαν σε δραστηριότητες της γερμανικής πλευράς. Η κ. Silke Steinberg παρουσίασε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και πολύ περισσότερο τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα σχέδια του έργου GRÆDUCATION πέρα από την Επαγγελματική Σχολή για το Κλίμα. Επίσης, έγινε αναφορά νέων δραστηριοτήτων από τους υπόλοιπους ελληνικούς και γερμανικούς φορείς.

Στο σύνολό της ήταν μία εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση, η οποία έδωσε ώθηση για το μέλλον, κυρίως λόγω των αναφερομένων μεταρρυθμίσεων.