Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση

Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση

Κατά την τριήμερη επίσκεψη των αντιπροσώπων του Project GRÆDUCATION στην Αθήνα, συμφωνήθηκαν τα πρώτα βήματα εργασίας με τους Έλληνες συνεργάτες. Στις 09.11.12017 πραγματοποιήθηκε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DGIHK) στην Αθήνα ένα ακόμη Workshop με εκπροσώπους εταιρειών, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο αποτέλεσε συνέχεια της συνάντησης του Σεπτεμβρίου. Ο σκοπός του ήταν η από κοινού διαμόρφωση των πρώτων βημάτων του Project. Για τα τρία πεδία δράσης (εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τα περιγράμματα σπουδών στις Επαγγελματικές Σχολές-ΕΠΑΣ και στα Επαγγελματικά Λύκεια-ΕΠΑΛ, υπηρεσίες μετεκπαίδευσης για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, επαγγελματικός προσανατολισμός), συζητήθηκαν αρκετοί πολλά υποσχόμενοι τρόποι, στους οποίους το Project GRÆDUCATION θα μπορούσε να κινηθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ενισχύθηκε στις 10.11.2017, ώστε να εντοπιστεί ένας συγκεκριμένος τομέας κατάρτισης, αυτός του «Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών» και να συζητηθούν τα πρώτα βήματα της συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών. Στις 11.11.2017, κατά τη διάρκεια της 3ης «Ημέρας Ευκαιριών Καριέρας» της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, παρουσιάστηκε το Project GRÆDUCATION, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου. Στην έκθεση αυτή, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του προγράμματος σε ειδικό εκθεσιακό σταντ. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης υπήρξε η δυνατότητα προσέγγισης νέων εταιρειών, οι οποίες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία.