Πράσινη Πανεπιστημιούπολη Εκπαίδευσης και Καινοτομίας στην Κοζάνη: Έναρξη της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης

Πράσινη Πανεπιστημιούπολη Εκπαίδευσης και Καινοτομίας στην Κοζάνη: Έναρξη της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης

26.03.2021

Από τον Οκτώβριο του 2020, η ομάδα GRÆDUCATION βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή απόψεων με ομάδα εργασίας του ΟΑΕΔ για την προώθηση του σχεδιασμού της πανεπιστημιούπολης εκπαίδευσης και καινοτομίας στην Κοζάνη. Μετά την επιτόπια επίσκεψη που ήταν δυνατή τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, τα σχέδια πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω από τότε.

Στις 26 Μαρτίου, μετά από εντατικές προπαρασκευαστικές εργασίες, πραγματοποιήθηκε ένα πρώτο μεγάλο διαδικτυακό εργαστήριο με 15 μηχανικούς και αρχιτέκτονες του ΟΑΕΔ για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, καθώς και για τη συζήτηση των πρώτων απαραίτητων βημάτων για την κατασκευή και ανακατασκευή των πράσινων εργαστηρίων. Σε συνεργασία με την ομάδα έργου, ο ΟΑΕΔ καθόρισε τα πρώτα θεματικά πεδία για τα οποία δημιουργούνται καινοτόμα εργαστήρια στην Κοζάνη και για τα οποία αναπτύσσονται παράλληλα προγράμματα σπουδών και ενότητες πράσινης κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν και σε άλλα σχολεία του ΟΑΕΔ.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι αρμόδιοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, καθώς και η ομάδα GRÆDUCATION, η οποία θα πλαισιωθεί από τον Δημήτρη Μανάγκουδη από τον όμιλο ICON για τη συνεργασία στην κατασκευή της πανεπιστημιούπολης εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ως επιχειρηματίας και αντιπρόεδρος του Sustainable Building Council Greece, αποτελεί, τρόπον τινά, τη διασύνδεση με την ελληνική αγορά και μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, καθώς γνωρίζει καλά τα πρότυπα και στις δύο χώρες.

Η ημερίδα επέτρεψε τον καθορισμό των απαραίτητων βημάτων που θα έθεταν τον ΟΑΕΔ σε θέση να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για τη μετατροπή.

Προσβλέπουμε σε μια συναρπαστική συνεργασία και στην ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης εκπαίδευσης και καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία.