«Πράσινες Δεξιότητες» και επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία της Ελλάδας

«Πράσινες Δεξιότητες» και επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία της Ελλάδας

Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου η ομάδα GRÆDUCATION σε συνεργασία με τον οργανισμό «Άνεμος Ανανέωσης» από την Αθήνα διοργάνωσαν καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια με περισσότερους από 50 δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πάνω από 30 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να καθορίσουν μία κοινή προσέγγιση όσον αφορά θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξης «πράσινων δεξιοτήτων» στα ελληνικά σχολεία. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, το Επιστημονικό Πάρκο του Γκελζενκίρχεν με τη βοήθεια των εργαλείων και των σταθμών εργασίας του „EnergyLab“, τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να δοκιμάσουν στα βιωματικά εργαστήρια, ξεκίνησε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς, ενώ προώθησε το διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν θεαματική. Πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη τις ιδέες, τις οποίες ανέπτυξαν από κοινού, καθώς και τα παρουσιαζόμενα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές να πειραματιστούν με τις «πράσινες τεχνολογίες». Με τον εταίρο «Άνεμος Ανανέωσης», ο οποίος φέρνει μαζί του την εμπειρία του από διάφορα ευρωπαϊκά έργα (π.χ. έργα EUKI), έχει αναπτυχθεί μία λύση, η οποία θα συζητηθεί αρκετά, κατά τη διάρκεια του έργου. Συγκεκριμένα, αντανακλάται ιδιαίτερα, ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκαν εποικοδομητικές, κοινές ιδέες, οι οποίες τώρα θα οργανωθούν από την ομάδα εταίρων του έργου και θα τεθούν στη διάθεση των εκπαιδευτικών.