Πιστοποιημένα μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για βιώσιμα κτίρια: ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τους Γερμανούς παρόχους εκπαίδευσης;

Πιστοποιημένα μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για βιώσιμα κτίρια: ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τους Γερμανούς παρόχους εκπαίδευσης;

Αθήνα 5 με 9 Φεβρουαρίου 2019

Στο πλαίσιο του έργου και σε συνεργασία με την επιχείρηση ICON Group, σημαντικού εταίρου του έργου, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μύνστερ σχεδίασε ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της τεχνολογίας ψύξης και κλιματισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Bernd Lachnitt πραγματοποίησε την εκπαίδευση έχοντας ως συμμετέχοντες 9 υπαλλήλους ελληνικών επιχειρήσεων, στις εγκαταστάσεις της ICON Group. Όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να περάσουν την εξέταση με επιτυχία.

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ειδικά πιστοποιητικά στον τομέα της τεχνολογίας ψύξης και κλιματισμού για τα νέα κτίρια και τις ανακαινίσεις. Στην Ελλάδα, οι εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτά τα πιστοποιητικά. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι εργαζόμενοί τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Για τους Γερμανούς παρόχους εκπαίδευσης στον τομέα των βιώσιμων κτιρίων, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην αγορά, υπό την προϋπόθεση, ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα χρειαστεί να ελέγξουν, κατά πόσο αυξάνονται οι ευκαιρίες αύξησης του μεριδίου αγοράς για πιστοποιημένες εταιρείες στην Ελλάδα (π.χ. σε σχέση με τις δημόσιες αναθέσεις). Εάν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί μια κοινή πλατφόρμα με εκπαιδευτικές υπηρεσίες.