Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο KNX στην Αθήνα

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο KNX στην Αθήνα

Το Σεπτέμβριο του 2018 διοργανώθηκε στην Αθήνα ένα 4ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα KNX/Smart Home για Έλληνες εκπαιδευτικούς των σχολών ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Από την πλευρά του Ο.Α.Ε.Δ. έλαβαν μέρος 16 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε δύο νέα θέματα. Οι 2 εκπαιδευτές του σεμιναρίου, οι οποίοι προέρχονταν από το ΗΒΖ, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι για τις ιδιαίτερες ανάγκες των Ελλήνων συναδέλφων τους. Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στο θέμα της «Τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί των σχολών ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. να έρθουν σε επαφή με τη θεωρία  αυτής της τεχνολογίας, κάτι το οποίο κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, λόγω του ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν είχε προηγούμενη γνώση στο θέμα αυτό. Οι επόμενες 3 ημέρες αφιερώθηκαν στην πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας KNX. Ο απαιτούμενος ειδικός τεχνικός εξοπλισμός ήταν ευγενική χορηγία της εταιρείας Siemens A.G. Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου των 3 αυτών ημερών ήταν οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. να έρθουν σε επαφή με την καινοτόμα τεχνολογία KNX με τη βοήθεια ασκήσεων. Οι εκπαιδευτικοί από το ΗΒΖ είχαν προετοιμάσει και μεταφράσει στα ελληνικά το εκπαιδευτικό υλικό και τις ασκήσεις, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου υπήρξε ο απαραίτητος κύκλος ανατροφοδότησης. Αυτό επέτρεψε στους εταίρους του έργου να προσδιορίσουν το κατά πόσο το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο εκπλήρωσε το σκοπό του, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τις προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων. Όλοι ήταν αρκετά ευχαριστημένοι. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί χρειάστηκε να αφιερώσουν αρκετό από τον ελεύθερό τους χρόνο στην εκπαίδευση αυτή, αφού η διάρκεια του σεμιναρίου είχε οριστεί για όλες τις ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00. Παρόλα αυτά, συμφώνησαν όλοι, ότι έλαβαν νέα γνώση, την οποία θα μπορούσαν να εντάξουν στη διδασκαλία τους ακόμη κι αν χρειαστεί να αυτοσχεδιάσουν σε σχέση με τον τεχνικό εξοπλισμό. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του σεμιναρίου αυτού ήταν η απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της τεχνολογίας ΚΝΧ του επιπέδου Α’. Ιδιαίτερα θετικό ήταν το γεγονός, ότι όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να πραγματοποιηθεί σύντομα ένας δεύτερος κύκλος σεμιναρίων (για το επίπεδο Β’). Κατά την άποψή τους πρόκειται για μια τεχνολογία προσανατολισμένη στο μέλλον, η ζήτηση της οποίας αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

 

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό σεμινάριο είχαν προγραμματιστεί πολλές ακόμη συναντήσεις με εταίρους του έργου, όπως για παράδειγμα με τον Ο.Α.Ε.Δ., με το Ι.Ε.Π. και με την εταιρεία ICON Group. Με τον Ο.Α.Ε.Δ. συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα συνεργασίας σε σχέση με το έργο. Με το Ι.Ε.Π. συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την προετοιμασία των επερχόμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2018. Στη συνάντηση με την εταιρεία ICON Group συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την προετοιμασία της παρουσίασης του έργου στην εκδήλωση του Sustainable Building Council (SBC) Ελλάδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2018. Επίσης, οι εταίροι του έργου κατάφεραν να προσελκύσουν νέους συνεργάτες, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το έργο σε μελλοντικές δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.graeducation.org.

(από αριστερά προς τα δεξιά) Νίκη Γκούντα (DGIHK Αθήνα), Silke Steinberg (FIAP e.V.), Sabine Heine (HBZ Münster), Δρ. Σωτήριος Καρέλλας (Ε.Μ.Π. Αθηνών), Σταματία Αηδονίδου (FIAP e.V.), Roland Laabs (HBZ Münster)
(από αριστερά προς τα δεξιά) Νίκος Χρυσόγελος (Άνεμος Ανανέωσης), Silke Steinberg (FIAP e.V.), Σταματία Αηδονίδου (FIAP e.V.), Νίκη Γκούντα (DGIHK Αθήνα), Νικόλαος Κοκκώσης (DGIHK Αθήνα)