Καινοτομία για τα ελληνικά προγράμματα σπουδών

Καινοτομία για τα ελληνικά προγράμματα σπουδών

Από τις 21 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον ΟΑΕΔ ένα ελληνογερμανικό εργαστήριο για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού προγράμματος σπουδών για το επάγγελμα του «Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών». Στόχος της τρίμηνης προπαρασκευαστικής φάσης και του εργαστηρίου ήταν ο εντοπισμός περιεχομένου από τον τομέα των πράσινων δεξιοτήτων, το οποίο θα καταστήσει το υπάρχον ελληνικό πρόγραμμα σπουδών ελκυστικότερο. Για το σκοπό αυτό, συνεργάστηκαν Έλληνες καθηγητές και Γερμανοί εμπειρογνώμονες από το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ (ΗΒΖ). Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί ένα νέο, καινοτόμο επαγγελματικό προφίλ, που παρόμοιό του δεν υπήρχε προηγουμένως ούτε στην Ελλάδα ούτε και στη Γερμανία. Το αποτέλεσμα του διήμερου εργαστηρίου είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, το οποίο στη συνέχεια θα εμπλουτιστεί, κυρίως όσον αφορά το πρακτικό του μέρος. Το νέο αυτό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο στις σχολές του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα διοργανωθεί, επίσης, ένα σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο 15 καθηγητές θα εκπαιδευτούν στο νέο περιεχόμενο και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους.

Τη δυναμική και εποικοδομητική συνεργασία της ελληνογερμανικής ομάδας απόλαυσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Επισκεφθείτε, επίσης, τη σελίδα μας στο facebook!