Η επιτυχημένη εκδήλωση Graeducation: „Joint Innovation for future competences“ δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την μελλοντική συνεργασία

Η επιτυχημένη εκδήλωση Graeducation: „Joint Innovation for future competences“ δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την μελλοντική συνεργασία

Πώς πραγματοποιείται ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Ελλάδα; Τι σημαίνει ο όρος «συνδημιουργία» στη διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης; Πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι ελληνογερμανικές διαδικασίες καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες καινοτομίας ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα των πράσινων επαγελμάτων που σχετίζονται με την ηλεκτρολογία; Για δύο ημέρες, εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος Graeducation ασχολήθηκαν με τέτοιου είδους ερωτήσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης „Joint Innovation for future competences“.

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Πάρκο, δόθηκε έμφαση στη διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης την Ελλάδα και στις δυνατότητες της ελληνογερμανικής 
συνεργασίας στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι διαλέξεις, μεταξύ άλλων, από τη Silke Steinberg (FIAP e.V.) ως προς τη συνδημιουργία για τη διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τη Νίκη Γκούντα (DGIHK) για τις ανάγκες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βάση της ελληνογερμανικής συνεργασίας και του Wolfgang Jung σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα πράσινα επαγγέλματα στο πλαίσιο του έργου Graeducation, πλαισιώθηκαν από ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα ίδια θέματα από τον Hannes Barske (DLR/PT), τη Στέλλα Καραβά (ΟΑΕΔ), την Δρ. Αθηνά Νέλλα (ΙΕΠ), τον καθηγητή Dr. Stefan Goch (ISG), καθώς και εμπειρογνωμόνων του ΟΑΕΔ και του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ. Το αποτέλεσμα: η ανοιχτή προσέγγιση του έργουGraeducationπροσφέρει τον κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες και των δύο πλευρών και να αναπτύξει καινοτόμες διαδικασίες.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Μίνστερ, πρόσφερε την ευκαιρία να συζητηθούν οι λεπτομέρειες των καινοτόμων διαδικασιών στο έργο Graeducation. Τόσο η ελληνική όσο και η γερμανική πλευρά, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από την ομάδα
 των Ελλήνων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, καθώς και από τους Dr. Klaus Landrath, Sabine Heine, Tobias Vogel και Roland Laabs (HBZ Μίνστερ), κατάφεραν να δώσουν πληροφορίες ως προς την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών για τον τομέα της ηλεκτρολογίας και την ενσωμάτωση των καινοτομιών της πράσινης τεχνολογίας στα προγράμματα σπουδών. Η τελική συζήτηση, στην οποία παρευρέθηκε και η Dr. ChristinaNorwigαπό το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, βοήθησε για ακόμη μία φορά να επισημανθεί η επιτυχία του έργου Graeducation, μέσω της συνδημιουργίας και της ανοιχτής διαδικασίας. Στο τέλος πραγματοποιήθηκαν μία ξενάγηση στα εργαστήρια του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ και ένα βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ και του ΙΕΠ και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Στα τέλη του Ιουνίου, οι εταίροι του προγράμματος θα συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εφαρμογή και την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών!