Ευρωπαϊκή συνεργασία τον καιρό του κορονοϊού - η επιθυμία για συνεργασία βρίσκει πάντα έναν τρόπο

Ευρωπαϊκή συνεργασία τον καιρό του κορονοϊού - η επιθυμία για συνεργασία βρίσκει πάντα έναν τρόπο

Μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για τους εταίρους του έργου GRÆDUCATION τον καιρό της πανδημίας αποτελεί η συμβολή τους με κάθε τρόπο, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Μερικές από τις εργασίες πραγματοποιούνται από το σπίτι, τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής, όπως για παράδειγμα η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια προς το παρόν ακυρώνονται. Παρά τους περιορισμούς, υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας. Ο εταίροι του έργου GRÆDUCATION, έχοντας την τεχνολογία στο πλευρό τους, χρησιμοποιούν διάφορα διαδικτυακά κανάλια όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Skype, η τηλεφωνική συνδιάσκεψη, ενώ πλέον είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά σεμινάρια με τη βοήθεια της πλατφόρμας Zoom.

Στις 27 Μαΐου 2020 το ερευνητικό ινστιτούτο FIAP e.V. διοργανώνει σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. ένα συνέδριο μέσω της πλατφόρμας Zoom, με σκοπό να συζητηθούν περαιτέρω οι κατάλληλες προσεγγίσεις στο θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και της επαγγελματικής προετοιμασίας στην Ελλάδα. Τους τελευταίους μήνες έχουν προστεθεί νέα πρόσωπα από την πλευρά του Ο.Α.Ε.Δ..  Επομένως, κατά την έναρξη του συνεδρίου, το έργο GRÆDUCATION θα παρουσιαστεί εκ νέου. Το επίκεντρο του συνεδρίου, ωστόσο, είναι η σύλληψη ιδεών και η κατασκευή της προγραμματισμένης από τον Ο.Α.Ε.Δ. «Σχολής για το Κλίμα», η οποία θα καταστεί κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης προσανατολισμένης στη βιωσιμότητα, καθώς και κέντρο επίδειξης νέων, πράσινων τεχνολογιών. Η σύλληψη της ιδέας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου GRÆDUCATION και επί του παρόντος αποτελεί την κεντρική δραστηριότητα των εταίρων.   

Ανυπομονούμε για το πρώτο κοινό μας διαδικτυακό συνέδριο, στο οποίο πρόκειται να ανταλλάξουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές, ενώ αναμένεται να καταρτίσουμε από κοινού και το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών μας εργασιών.

Photo by J. Kelly Brito on Unsplash