Επιτυχημένο εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου YESclima

Επιτυχημένο εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου YESclima

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω και να αναδείξω τα πλεονεκτήματά μου; Πώς μπορώ να αναπτύξω ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικά προσανατολισμένο; Υπάρχει η κατάλληλη αγορά στην Ελλάδα και την Ισπανία, η οποία να μπορεί να υποστηρίξει καινοτομίες βιωσιμότητας; Αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν από τέσσερις Έλληνες και τέσσερις Ισπανούς νέους μηχανικούς για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Το ερευνητικό ινστιτούτο FIAP συμμετείχε στο τριήμερο σεμινάριο για τα θέματα αυτά, στο πλαίσιο του έργου YESclima, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI) και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και τη Γραμματεία Έρευνας (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο του Κάδιθ (Ισπανία) και τον οργανισμό «Άνεμος Ανανέωσης» (Ελλάδα).

Στο Βερολίνο, το σεμινάριο του ερευνητικού ινστιτούτου FIAP, ασχολήθηκε, αρχικά, με τα θέματα της «απασχολησιμότητας» και τις προκλήσεις των σύγχρονων αγορών εργασίας, πριν γίνει πιο συγκεκριμένο αργότερα: Εκτός από τις θεωρητικές πληροφορίες για την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο «Καμβάς», το έργο των συμμετεχόντων ήταν να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό πλάνο στον τομέα της «πράσινης οικονομίας». Τα αποτελέσματα των ελληνοισπανικών ομάδων ήταν εντυπωσιακά και αποτελούν τη βάση για πιθανές συγκεκριμένες ιδέες για επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνής πρωτοβουλίες.

Το τριήμερο εργαστήριο με το ερευνητικό ινστιτούτο FIAP σηματοδότησε, επίσης, την ολοκλήρωση των δύο εβδομάδων στη Γερμανία, την οποία οι νέοι μηχανικοί είχαν τη δυνατότητα να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα του ερευνητικού ινστιτούτου FIAP και την ομάδα του έργου YESclima στο χώρο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από την εφημερίδα TAZ.