Επαγγελματικός προσανατολισμός για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Επαγγελματικός προσανατολισμός για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Στις 20 Φεβρουαρίου 2018, συμφωνήθηκε, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, η πραγματοποίηση ενός εργαστηρίου για τον Μάρτιο του ίδιου έτους, με σκοπό να σχεδιαστεί ένα εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Το ΙΕΠ συμβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα όπως η εκπαίδευση των εκπαιδευτών, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Στο εργαστήριο αυτό 12 Έλληνες καθηγητές από διαφορετικά σχολεία της Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι του EnergyLab του Επιστημονικού Πάρκου του Γκελζενκίρχεν, θα δοκιμάσουν τα εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού που προσφέρει το EnergyLab και θα αναπτύξουν μία στρατηγική για τη χρήση της ιδέας αυτής στην Ελλάδα. Κοινός στόχος είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης σε θέματα όπως η βιωσιμότητα και οι πράσινες τεχνολογίες, καθώς και η παρακίνηση των μαθητών αυτών, ώστε να επιλέξουν την επαγγελματική κατάρτιση σε αυτούς τους τομείς.

 

Επισκεφθείτε, επίσης, τη σελίδα μας στο facebook!