Δουλεύοντας από απόσταση – το πρώτο διαδικτυακό GRÆDUCATION-Webinar ήταν απόλυτα επιτυχές!

Δουλεύοντας από απόσταση – το πρώτο διαδικτυακό GRÆDUCATION-Webinar ήταν απόλυτα επιτυχές!

Κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ωστόσο, αυτό ίσχυσε μόνο για τα πρώτα λεπτά του διαδικτυακού GRÆDUCATION-Webinar, αφού αργότερα οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Μέσα σε ένα θετικό κλίμα και ανοιχτοί σε αυτόν τον νέο τύπο επικοινωνίας και συνεργασίας, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν με επιτυχία το πρώτο GRÆDUCATION-Webinar στις 27.05.2020.

Η ατζέντα ήταν γεμάτη με αρκετά θέματα σχετικά με το πώς μπορεί να σχεδιαστεί η μελλοντική συνεργασία στο έργο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η προγραμματισμένη μετατροπή μίας σχολής του Ο.Α.Ε.Δ. σε πρότυπη «Σχολή για το Κλίμα».

Σε αντίθεση με τα αρχικά σχέδια, η νέα αυτή «Σχολή για το Κλίμα» δεν θα βρίσκεται    στην Αθήνα, αλλά θα εδρεύει στη Δυτική Μακεδονία. Η περιοχή αυτή θεωρείται το κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, για την οποία χρησιμοποιείται κατ’ εξοχήν ο λιγνίτης. Η Ελλάδα έχει θέσει ως κύριους στόχους να απαλλαχθεί από τα ορυκτά καύσιμα, να μειώσει τις εκπομπές CO2, να απελευθερώσει την περιοχή από την εξάρτηση στον άνθρακα, να προωθήσει μια διαρθρωτική αλλαγή προς την πράσινη ενέργεια και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες απασχόλησης. Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται στον απόλυτο βαθμό με την ιδέα μίας «Σχολής για το Κλίμα».

Σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και με το θέμα των νέων τεχνολογιών ενέργειας, οι Γερμανοί εταίροι παρουσίασαν μερικά παραδείγματα καλών πρακτικών, όπως π.χ. το «EnergyLab» στο Επιστημονικό Πάρκο του Γκελζενκίρχεν, το «Κέντρο Ενεργειακών Δεξιοτήτων» στο Κέρπεν, καθώς και το «Κέντρο Επίδειξης για την Κατασκευή και την Ενέργεια» του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μύνστερ. Στο σημείο αυτό υπήρξαν πολλές ιδέες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχεδιαζόμενη «Σχολή για το Κλίμα» στη Δυτική Μακεδονία.

Ένα ακόμη σημείο, στο οποίο επικεντρώθηκε η συζήτηση, ήταν η επέκταση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., μέσω του διαδικτύου. Για όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των Γερμανών εταίρων, η κρίση του κορονοϊού έδειξε, ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αυτό το σημείο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού από τους Έλληνες και τους Γερμανούς εταίρους.

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν πακέτα εργασιών για την προώθηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στο έργο. Είναι σημαντικό να ειπωθεί, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι προσβλέπουν στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας, η οποία έχει ήδη από το παρελθόν αποδειχθεί πάρα πολύ καλή.