Δεύτερο επιμορφωτικό εργαστήριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» στο ΙΕΠ: Αντλίες θερμότητας στην τεχνολογία ψύξης και θέρμανσης

Δεύτερο επιμορφωτικό εργαστήριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» στο ΙΕΠ: Αντλίες θερμότητας στην τεχνολογία ψύξης και θέρμανσης

Αθήνα 13 και 14.11. 2018

Το δεύτερο επιμορφωτικό εργαστήριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΕΠ, ασχολήθηκε με το θέμα «Αντλίες Θερμότητας». Όπως και στο πρώτο εργαστήριο, έτσι και σε αυτό, ο κύριος στόχος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ σε ένα καινοτόμο θέμα, έτσι ώστε, να έχουν τη δυνατότητα, μέσα στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου, να εμπλουτίσουν τα ήδη καθορισμένα προγράμματα σπουδών με πρόσθετα τεχνικά θέματα του τομέα των «πράσινων» δεξιοτήτων. Ο κ. Bernd Lachnitt από το HBZ παρουσίασε το διήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο και είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις που του έθεσαν οι Έλληνες συνάδελφοί του.

Η λαμβανόμενη ανατροφοδότηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ ήταν συνεχώς θετική. Θεωρούν, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ειδίκευση στον τομέα των βιώσιμων και καινοτόμων τεχνικών λύσεων στα σχολεία τους, προκειμένου οι μαθητές σε αυτά να ευαισθητοποιηθούν στους νέους επαγγελματικούς τομείς. Στο πλαίσιο του έργου, τα δύο σεμινάρια θα αξιολογηθούν. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα συζητηθούν με το ΙΕΠ, με σκοπό την έναρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων με έμφαση στις βιώσιμες «πράσινες» δεξιότητες για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ.