Γυναίκες σε καινοτόμους τομείς εργασίας – πρόκληση και για την Ελλάδα

Γυναίκες σε καινοτόμους τομείς εργασίας – πρόκληση και για την Ελλάδα

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών διττής εκπαίδευσης της ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών» συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων ενοτήτων», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου GRÆDUCATION και ξεκίνησε με επιτυχία σε 17 σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. το Σεπτέμβριο του 2018, παρακολουθείται σήμερα από συνολικά 372 συμμετέχοντες. Μέσα σε αυτούς συμμετέχουν, δυστυχώς, μόνο 22 γυναίκες, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 6%. Το έργο προσπαθεί να κινητοποιήσει νέες γυναίκες, διότι αυτή η σύγχρονη κατάρτιση, η οποία διδάσκει δεξιότητες σε καινοτόμους  και προσανατολισμένους στο μέλλον τομείς της «πράσινης τεχνολογίας» – φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, αιολική ενέργεια – προσφέρει στις γυναίκες ιδιαίτερα καλές ευκαιρίες διατήρησης μίας θέσης εργασίας υψηλής ποιότητας και να επιτύχουν στην καριέρα τους.

ΠερίοδοςΣυμμετέχουσες
σχολές
Συμμετέχουσες
επιχειρήσεις
ΣυμμετέχοντεςΣύνολο
γυναικών
Πρώτη φάσηΣεπτ. 2018-202017 (100%)9019912
Δεύτερη φάσηΣεπτ. 2019-202117 (100%)60 (επιπλέον)17310
Σύνολο1715037222

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου GRÆDUCATION είναι το άνοιγμα τεχνικών επαγγελμάτων στις γυναίκες. Μαζί με τον Ο.Α.Ε.Δ., τον ελληνικό ομόλογο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και σε συνεργασία με αρκετές επιχειρήσεις, θα αναζητηθούν τρόποι προσέλκυσης περισσότερων γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα. Η πρώτη εκδήλωση Girls Day, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου GRÆDUCATION τον Ιούνιο του 2019 στην Αθήνα (περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση Girls Day), αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα προς μια εννοιολογική προσέγγιση στην Ελλάδα. Για το 2020 προβλέπεται μία νέα εκδήλωση Girls Day, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Πολλά σχολεία, εταιρείες και ιδρύματα που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα εργάζονται για το πώς η προσέγγιση αυτή θα μπορέσει να ενσωματωθεί στη διδασκαλία.