Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη με «πράσινα» μέτρα

Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη με «πράσινα» μέτρα

Το πρώτο webinar για τις πράσινες δυνατότητες στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το webinar «Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Εγγύηση: ευκαιρίες και προκλήσεις για τη νεολαία» („Tackling Youth Unemployment: The European Green Deal and the European Youth Guarantee, Opportunities and Challenges”), το οποίο συνδιοργανώθηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο FIAP, το World Future Council και τη Γραμματεία Ερευνών του Μέλλοντος (Sekretariat für Zukunftsforschung).  Πολλοί υψηλόβαθμοι υπεύθυνοι της ΕΕ καθώς και πολιτικοί εκπρόσωποι από διάφορες χώρες σχολίασαν την κατάσταση και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στη Σκωτία. Ως βέλτιστες πρακτικές παρουσιάστηκαν δύο έργα του ερευνητικού ινστιτούτου FIAP, συγκεκριμένα τα GRÆDUCATION και YesClima.  Η ομάδα του FIAP εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τόνισε τη συνεργασία του οργανισμού με το έργο GRÆDUCATION και την αφοσίωση στις κοινές δραστηριότητες στη Δυτική Μακεδονία. Συνολικά 89 θεατές από διαφορετικές χώρες ήταν παρόντες στο webinar.

Το ερευνητικό ινστιτούτο FIAP, το World Future Council, η Γραμματεία Ερευνών του Μέλλοντος και άλλοι εταίροι, σχεδιάζουν μια σειρά εκδηλώσεων για το επόμενο έτος με διαφορετική θεματολογία, για να γνωστοποιήσουν ευρωπαϊκά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις περιφέρειες τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και στη στήριξη της προστασίας του κλίματος.