Ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων για τους καθηγητές Επαγγελματικών Λυκείων στην Ελλάδα

Ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων για τους καθηγητές Επαγγελματικών Λυκείων στην Ελλάδα

Οι εταίροι του έργου GRÆDUCATION δραστηριοποιήθηκαν και τον Οκτώβριο στην Αθήνα, ως προς τη διαχείριση της καινοτομίας στον τομέα των πράσινων δεξιοτήτων. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Train-the-Trainer με καθηγητές Επαγγελματικών Λυκείων όλης της Ελλάδας. Το ΗΒΖ, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Σωτήριο Καρέλλα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας), διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ηλιακή ψύξη, το οποίο συντόνισε ο κ. Roland Laabs από το ΗΒΖ. Μέσω της συμμετοχής του καθηγητή κ. Καρέλλα κατάφεραν να συνδυαστούν απόλυτα, θέματα σχετικά με τη θεωρία και την πράξη, αφού το εργαστήριο, το οποίο διευθύνει είναι εξοπλισμένο με καινοτόμα τεχνολογία, η οποία μπορούσε να συμβαδίσει με το θεωρητικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, υπήρξε αρκετές φορές η παρότρυνση για ανατροφοδότηση και συζήτηση, οι οποίες κατέδειξαν τη σαφή και ισχυρή θέληση των εκπαιδευτικών να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το επόμενο σεμινάριο, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και τα Επαγγελματικά Λύκεια της Ελλάδας, θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2018.