Οι πράσινες δεξιότητες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην κλιματική αλλαγή! Ένα νέο προϊόν με εκπαιδευτικό υλικό για τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι τώρα διαθέσιμο.

Οι πράσινες δεξιότητες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην κλιματική αλλαγή! Ένα νέο προϊόν με εκπαιδευτικό υλικό για τον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι τώρα διαθέσιμο.

Πώς παράγετε ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια; Πώς λειτουργεί η αιολική ενέργεια;

Ένα νέο προϊόν, που αναπτύχθηκε από το Επιστημονικό Πάρκο Gelsenkirchen σε συνεργασία με το πρόγραμμα GRÆDUCATION, δίνει πλέον τη δυνατότητα στους μαθητές στην Ελλάδα να ανακαλύψουν μόνοι τους τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Πολλά συναρπαστικά πειράματα παρουσιάζονται σε μικρά βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αναπαραχθούν με την ηλιακή ή την αιολική βαλίτσα – και οι δύο βαλίτσες βασίζονται στις πειραματικές βαλίτσες του IKS Photovoltaik, Κάσελ.

Η DGIHK αγόρασε ήδη 10 τέτοιες βαλίτσες πέρυσι. Τώρα τίποτα δεν εμποδίζει την εφαρμογή της ιδέας που αναπτύχθηκε στο έργο GRÆDUCATION για τον πειραματισμό με τις “πράσινες δεξιότητες” στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατάρτιση στα σχολεία του ΟΑΕΔ.

Τα σεμινάρια, στα ελληνικά και στα γερμανικά, μπορείτε να τα δείτε εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCxNBR1WEfA9C96jXeu8kJLA/videos

Η ομάδα έργου FIAP ευχαριστεί την ομάδα έργου στο Επιστημονικό Πάρκο και την ομάδα μετάφρασης.