Έναρξη για τις εκστρατείες εκκίνησης στην Κρήτη και την Αττική

Έναρξη για τις εκστρατείες εκκίνησης στην Κρήτη και την Αττική

Το GreenTecLab Greece ξεκίνησε τις εκστρατείες εκκίνησης στην Κρήτη και την Αττική με εναρκτήριες εκδηλώσεις. Και στις δύο περιοχές, το έργο μπορεί να υπολογίζει σε ένα ευρύ δίκτυο υποστηρικτών, υψηλόβαθμοι πολιτικοί και τοπικοί εκπρόσωποι, αλλά και πανεπιστήμια και υφιστάμενες νεοφυών επιχειρήσεων συμμετείχαν και στις δύο εκδηλώσεις. Ενώ στην Κρήτη η εστίαση του έργου είναι στις καινοτομίες στην πράσινη γεωργία και τον αειφόρο τουρισμό, στην Αττική είναι η βιώσιμη κινητικότητα και επιμελητεία, ιδίως τα λιμενική επιμελητεία στον Πειραιά, που θέλουν να εφαρμόσουν καινοτομίες μέσω του έργου. Για τον τομέα της βιώσιμης λιμενικής εφοδιαστικής, η γερμανική νεοφυής επιχείρηση Startport στο εσωτερικό λιμάνι του Ντούισμπουργκ, θα μπορούσε να κερδηθεί ως βέλτιστη πρακτική και εταίρος συνεργασίας. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, η ελληνική εταιρεία Gaea, η οποία εξάγει ελαιόλαδο, είναι συνεργαζόμενος εταίρος. Μέσω των μεγαλύτερων συνεργαζόμενων εταιρειών, η ομάδα έργου ελπίζει να βρει επενδυτές και επιχειρήσεις για να υποστηρίξουν τις νέες εταιρείες. Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και επιστημονικά κέντρα στην Ελλάδα ενδιαφέρονται έντονα για την ευρωπαϊκή δικτύωση και την έναρξη χρηματοδοτούμενων spin-off έργων.

Και οι δύο εκδηλώσεις υπόσχονται μια συναρπαστική περίοδο έργου στην Ελλάδα.

Για τα δύο έργα FIAP GRÆDUCATION και GreenTecLab, υπάρχουν επίσης εξαιρετικές ευκαιρίες συνεργασίας. Τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης που συμμετέχουν στην GRÆDUCATION χρησιμοποιούν τις εκπαιδεύσεις επιχειρηματικότητας και τα δίκτυα για να εφαρμόσουν πιο έντονα το θέμα των πράσινων νεοφυών επιχειρήσεων στα προγράμματά τους.